رنگ خود را انتخاب کنید
1-میزان رضایت شما به طور کلی از سفر با مهبال سیر؟
2-میزان رضایت شما از کیفیت خدمات مورد نظر ؟
3-آیا در سفر های بعدی همراه مهبال سیر خواهید بود ؟
4-آیا سفر با مهبال سیر را به دیگران توصیه می کنید؟
5-دوست دارید سفر بعدی شما به کجا باشه ؟
6-برای اولین بار از چه طریقی با مهبال سیر آشنا شدید؟
7-رضایت شما از پاسخگویی کارکنان مهبال سیر چگونه می باشد؟
8-رضایت شما از چگونگی برخورد کارکنان مهبال سیر چگونه است؟
9-میزان تسلط و نحوه اطلاع رسانی مسئول فروش تور چگونه می باشد؟
10-میزان تسلط راهنمای تور مهبال سیر چگونه است؟
11-در مجموع تور خود را در مهبال سیر چگونه ارزیابی می کنید؟
12-از تحویل بلیط در مهبال سیر رضایت داشتید؟
13-سرعت عمل در انجام امور پذیرش هتل و تحویل به موقع اتاق را چگونه ارزیابی می کنید؟
14-از کیفیت غذا و سرویس دهی هنگام سفر با مهبال سیر رضایت داشتید؟
15-پاکیزگی ورعایت شیوه نامه های بهداشتی در مهبال سیر چگونه ارزیابی می کنید؟
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!