رنگ خود را انتخاب کنید

شتاب بازیابی گردشگری برای رسیدن به 65 درصد از میزان قبل از همه گیری کرونا


انتشار : 1401/09/19شتاب بازیابی گردشگری برای رسیدن به 65 درصد از میزان قبل از همه گیری

گردشگری بین المللی در مسیر رسیدن به ۶۵ درصد از سطح پیش از پاندمی تا پایان سال ۲۰۲۲ است و این بخش همچنان در حال بازگشت از پاندمی است

حدود ۷۰۰ میلیون گردشگر بین ماه های ژانویه تا سپتامبر سفرهای بین المللی داشته اند، که بیش از دو برابر رقم گزارش شده در بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۱ است

این میزان برابر با ۶۳ درصد از میزان سال ۲۰۱۹ است و البته این بخش را در مسیر رسیدن به 65 درصد از سطوح پیش از همه گیری خود در سال جاری قرار می دهد، (در راستای سناریوهای سازمان جهانی گردشگری)

نتایج با افزایش شدید تقاضا، بهبود سطح اعتماد و محدودیت ها در جهت افزایش تعداد مقصدها برداشته شدند

تاکید بر سرعت بهبود این بخش از بدترین بحران تاریخ خود، آخرین بارومتر جهانی گردشگری از UNWTO نشان می دهد که میزان ورود ماهانه در ژانویه ۲۰۲۲، ۶۴ درصد کم تر از سطح سال ۲۰۱۹ بوده و تا سپتامبر به ۲۷ - درصد رسیده است

تخمین زده می شود که ۳۴۰ میلیون گردشگران ورودی بین المللی تنها در سه ماهه سوم سال 2022 ثبت شده باشد که تقریبا ۵۰ درصد از کل 9 ماهه را تشکیل می دهد

 

 

  • 23 NOV 2022

منبع : سازمان جهانی گردشگری

 


به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!